Oecumene

Oecumene

De parochie participeert actief in de oecumene. Zij is lid van de plaatselijk Raad van Kerken en heeft in de verscheidene oecumenische werkgroepen haar inbreng. Tevens is de parochie lid van verschillende oecumenische instellingen.
In de oude binnenstad, waar de parochie is gevestigd, is een intensieve samenwerking met de binnenstadskerken (Rooms-katholiek, Evangelisch Luthers, Doopsgezind, Remonstrants, Vrijzinnig Hervormd, Gereformeerd, Leger des Heils).
Met regelmaat komen de pastores van deze binnenstadskerken bijeen om een aantal zaken te bespreken en te regelen. Er zijn verschillende vormingsactiviteiten die door de samenwerkende binnenstadskerken worden georganiseerd. Tevens zijn ze verantwoordelijk voor de vieringen in de bejaardenhuizen en als hoogtepunt vieren zij op de derde zondag van januari, in de week van gebed voor de eenheid van de Christenen, een viering van Woord en Tafel.

Graag verwijzen we u ook naar het Kerkplein Amersfoort.