OPEN KERK


  • Toekomstige data:

Gelegenheid voor gebed, een kaarsje opsteken, ’t kerkgebouw bekijken en een gesprek met één van de aanwezige vrijwilligers. Wees welkom!