Vredesweek

 

Een speciale viering op vrijdag 21 september in de Vredesweek. Van 15 t/m 23 september is de jaarlijkseVredesweek. In het kader daarvan organiseert een aantal binnenstadskerken met elkaar een viering, en wel op vrijdag 21 september. De viering wordt gehouden in ons kerkgebouw en de deelname van jongeren heeft daarin een bijzondere plaats. Hoe kunnen wij een steentje bijdragen aan vrede. Welke bouwstenen en struikelblokken zien wij daarbij op onze weg? U wordt van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen. Aanvang 19.30 uur.