Hemelvaart

Handelingen der apostelen 1,8-11b

‘Maar gij zult de kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.’
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.Terwijl ze Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: ‘Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken?


Het raam: ‘Hemelvaart’, gemaakt door Joan Colette in de St. Stefanuskerk te Nijmegen
Informatie met dank aan de Abdij van Berne