Bisschopswijding mgr. Bernd Wallet

Gisteren (18 september 2021) heeft mgr. Bernd Wallet in Lebuinuskerk te Deventer de bisschopswijding ontvangen. Hij en wij hebben anderhalf jaar op deze plechtige, feestelijke eucharistieviering moeten wachten, in de onderstaande foto’s een impressie van deze wijding.

U ziet hier achtereenvolgens:

  • Welkom door deken van het Metropolitaan Kapittel Wietse van der Velde
  • De intochtprocessie naar het hoogkoor
  • Prediking door kanunnik Marieke Ridder
  • Bisschopswijding, met de overreiking van het evangelieboek en de tekenen van het bisschopsambt: het borstkruis, de ring, de mijter en de staf.
    Vervolgens komt de nieuwe bisschop kort aan het woord en als afsluiting de bisschoppelijke zegen.

(De processies kunt u kijken via (2) Oudkatholieke parochie van Amersfoort – Berichten | Facebook)