Collecte oktober 2023

Collecte oktober 2023: Vrede en verzoening in Mozambique

Misschien weet u het nog? De Vastenacties van 2016 en 2022 waren bestemd voor de opvang van vluchtelingen in Mozambique. In 2016 was de opbrengst bedoeld voor het bouwen van een duurzamer kerkgebouw in het vluchtelingenkamp Marratane en voor het opzetten van een programma voor ‘healing’ van de menselijke schade. In 2022 werd de opbrengst gebruikt voor de opvang van vluchtelingen die niet in een vluchtelingenkamp terecht konden maar rondom de steden Nampula en Pemba hutjes hebben gebouwd en daar proberen te overleven. Parochianen uit het bisdom van Bisschop Manuel hebben mede dankzij onze steun deze vluchtelingen ondersteund door het uitdelen van voedselpakketten en verrijkte pap voor ondervoede kinderen, door droogovens beschikbaar te stellen, vluchtelingen te leren maandverband te naaien van katoen en door ze zaaigoed te geven en ze te leren zelf groenten te verbouwen. En ook hier werd het herstellen van menselijke schade niet vergeten; men werd getraind om zelfhulpgroepen op te zetten. 
De praktische hulp is daarmee goed op gang gekomen.

Al die tijd heeft Bisschop Manuel zich ook met hart en ziel ingezet voor de vredesonderhandelingen en voor verzoening in de regio. Een echte totaalaanpak dus! Inmiddels vergt dit het merendeel van zijn tijd. Aan zijn inzet voor vrede en verzoening zijn kosten verbonden. Denkt u aan bijvoorbeeld reis-en verblijfkosten. Hij financiert dit vanuit een speciaal fonds. Maar u begrijpt het, de bodem van het fonds is in zicht. Helpt u mee om het fonds aan te vullen zodat Bisschop Manuel zijn belangrijke werk kan vervolgen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *