Samen!

TOGETHER stonden ze op het Sint-Pietersplein. Een overweldigende, ontroerende en bovenal hoopgevende ervaring. En historisch: op uitnodiging van paus Franciscus was er voor het eerst een oecumenisch gebed op deze symbolische plaats met kerkelijke leiders en jongeren uit veel tradities. Samen waren ze stil om te luisteren naar de Geest, en naar mooie meditatie over stilte door de paus. Door de zang en de gebeden was iedereen betrokken. Dankzij de visie van Fr Alois en de gemeenschap van Taizé was het plein vol met 18.000 aanwezigen, waaronder volgens Taizé zo’n 4700 jongeren uit 51 landen, die in Romeinse gastgezinnen logeerden – waaronder de oecumenische groep uit Nederland. Aartsbisschop van Utrecht Bernd Wallet was er bij! Hij is enorm dankbaar er een kleine bijdrage aan te hebben kunnen geven. En nu samen verder, in oecumenisch gebed voor de rooms-katholieke synode die woensdag 4 oktober – de Feestdag van de Heilige Franciscus – begint, en voor een verdieping van het oecumenisch elan. TOGETHER is een voortgaande gezamenlijke reis in vriendschap en vertrouwen.

Aartsbisschop Wallet was één van de kerkleiders die naast Paus Franciscus een gebed mocht uitspreken tijdens de gebedswake.

Diaken Thelma Schoon was onderdeel van de Nederlandse jongerengroep en aanwezig op het Sint-Pietersplein tijdens de gebedswake. “We mochten als jongeren ver vooraan zitten waardoor we alles goed konden zien. We baden om de Heilige Geest met een gebed dat al eeuwen gebruikt wordt voor belangrijke synodes en concilies, daarna baden we het Onze Vader in onze eigen taal. We hoorden de preek van Paus Franciscus over het belang van stilte en zagen en hoorden we vervolgens onze eigen aartsbisschop Bernd een gebed uitspreken. Kerkleiders stonden zij aan zij. De Nederlandse groep, en ook zeker de oud-katholieken, waren tot tranen geroerd. Het voelde als ‘zo kan het ook’.”

Taizé in Rome gemist? Start met kijken op NPO Start

Liturgieboekje voor de wake: https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2023/20230930-libretto-veglia-ecumenica.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *