De Groene Joris

Onze parochie heeft zich onlangs aangesloten bij ‘de Groene Kerken’. De zorg voor de schepping heeft een plek in het hart van ons geloof. We geloven dat de kerk kan groeien in het vooruitwijzen naar Gods Koninkrijk voor de hele schepping.

De urgentie die we voelen wordt niet gevoed door angst voor de toekomst, maar door dankbaarheid en liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft. GroeneKerken is er voor alle christelijke geloofsgemeenschappen.

Onze droom is dat steeds meer kerken en geloofsgemeenschappen een plek zijn waar mensen samen oefenen in een eenvoudige, vreugdevolle levensstijl. Voor en met die kerken willen we een plek van hoop en handelingsperspectief zijn.

Twee parochianen, Henk Knol en Lydia Janssen, zijn onze contactpersonen. Ook pastoor Rudolf Scheltinga is er bij betrokken. In de maand september zullen wie hier – in het kader van de maand voor de Schepping – tevens bijzonder aandacht aan besteden.

Meer informatie volgt via deze website, het parochieblad “Joris op ’t Zand” en de Nieuwsbrief.

Voor informatie over de organisatie ‘Groene Kerken’ klik HIER.