Schriftlezing en Gebed


  • Toekomstige data:

Elke tweede zondag van de maand is er een viering van Schrift en Gebed.