Nog geen live-vieringen

ook nog niet op zondag 16 januari 2022

Tot onze spijt moeten we laten weten dat er in ons kerkgebouw in ieder geval tot en met zondag 16 januari geen reguliere vieringen gehouden zullen worden. Dat betekent dat Kerstmis, Tweede Kerstdag, Oudjaar, Nieuwjaar, DrieKoningen en de Doop van de Heer in de Jordaan, de Bruiloft van Kana, niet in ons kerkgebouw gevierd zullen worden. Voor het volgen van de vieringen via de livestream verwijzen we u naar de volgende LINK, waar u ale informatie kunt vinden voor ’t volgen van de vieringen vanuit de Kathedrale Kerken in Utrecht en Haarlem.

Mocht u behoefte hebben aan contact met de pastoor, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.
U kunt hem bereiken via de telefoon 06-55768444, de app of de email pastoor@amersfoort.okkn.nl

Elke avond waarop er geen livestream is van een viering in de ochtend, vanuit de kathedrale kerk in Utrecht is er een Dagsluiting middels livestream via Facebook in de volgende groep: Livestream getijdengebed in de coronacrisis. Hier wordt op weekdagen een Ochtendgebed aangeboden om 08.00 uur. Deze beide getijdengebeden zijn ook ná het tijdstip van livestreaming via de betreffende Facebookgroep terug te volgen.