Parkeerbeleid gewijzigd

Parkeren
Sinds begin van de maand mei 2022 zijn er wijzigingen in het parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort doorgevoerd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er op zondagochtend niet meer (gratis) geparkeerd kan worden op de parkeerplaats “Achter Davidshof”. Deze is buiten de “betaaltijden” alleen bestemd voor vergunninghouders.

Er zijn nog andere mogelijkheden om op zondagmorgen gratis – op redelijke loopafstand – te parkeren. Deze zijn op de plattegrond in geel en paars aangegeven.

Ook is het mogelijk om langs de Scheltussingel te parkeren, maar let wel goed op de borden waar wel en waar niet.

Vanuit de binnenstadskerken zal er nog actie ondernomen worden richting de Gemeente Amersfoort om te zien of er uitzonderingen gemaakt kunnen worden.