OVER MARCUS

Een avond over ’t Evangelie van Marcus door prof. dr. Peter-Ben Smit.

De parochie Amersfoort organiseert op donderdagavond 23 november 2023 een avond over de hoofdlijnen en de kernthema’s van het Marcus evangelie. Dit met het oog op het komende B-jaar waarin in de zondagse diensten veel uit het Marcus evangelie wordt gelezen. Het leek ons zinvol om een avond over dit evangelie te houden omdat er volgens het leesrooster van het nieuwe kerkelijk jaar, dat op de eerste zondag van de Advent begint, als evangelietekst vooral uit het Marcusevangelie wordt gelezen.

Als inleider hebben we Peter-Ben Smit uitgenodigd. Hij heeft zich als hoogleraar aan de Vrije Universiteit gespecialiseerd in het Nieuwe Testament. Enige jaren geleden verscheen van hem Mannen in Marcus. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan onze kerkelijke opleiding. Wij hebben de ervaring dat hij goed in staat is om moeilijke Bijbelse onderwerpen in een voor leken toegankelijke taal uit te leggen. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Graag nodigen we ook belangstellenden uit voor deze avond.

De avond over het Marcusevangelie wordt gehouden in Amersfoort in de Joriszaal (ingang Boldersstraat 2) en begint om 20.00 uur, inlopen kan vanaf 19.45 uur, na het oecumenisch avondgebed dat om 19.00 uur begint in de kerk (aan ’t Zand 13). U bent bij beide van harte welkom.

Pastoor Rudolf Scheltinga (06 55768444) en Lydia Janssen (06-42961977)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *