Aswoensdag 2024

Als mensen van verschillende kerken willen we samen beginnen aan de weg naar Pasen toe: de Vastentijd of Veertigdagentijd. We komen bij elkaar in de Sint Joriskerk voor een viering rondom het ritueel van het Askruisje, in een viering van Schrift & Tafel. Voorgangers zijn pastor Phil Jacobs (Sint Franciscus Xaverius), dominee Jan van Baardwijk (Bergkerk), stadsdominee Diederiek van Loo (de Amersfoortse Zwaan), dominee Alke Liebich (Johanneskerk), pastoor Rudolf Scheltinga (St. Joris op ’t Zand). De Koorgroep van de Franciscus Xaveriuskerk zingt, de aanwezigen natuurlijk ook, Martin Lorijn is pianist en organist Rien Donkersloot. Dirigent is Gert Ryokan Bremer.

Wie vorig jaar op Palmzondag een palmtakje heeft gekregen, kan die meenemen. We verzamelen de oude takjes om in het vuur te verbranden. Wat is er in het afgelopen jaar veel gebeurd!

Iedereen mag tijdens de viering naar voren komen om met de zwarte as een kruisje te krijgen op het voorhoofd. Het kruisje is een teken van boete en opnieuw mogen beginnen, verbonden met Christus. “Wees bereid de weg van Jezus te gaan, om samen met Hem op te staan!”, zo klinkt het bij iedereen. Een moment van toewijding.

De viering wordt georganiseerd door de Sint Franciscus Xaveriuskerk, de Oud Katholieke kerk Sint Joris op het Zand, de Lutherse kerk, Bergkerk en Johanneskerk en is open voor iedereen die aan wil sluiten.

Eerder – voor coronatijd – was deze viering altijd in de Oud-katholieke kerk (‘de kleine Joris’), maar door de toegenomen belangstelling is de ruimte daar te beperkt. We zijn blij dat we daarom wederom gastvrij onderdak krijgen in de grote Sint Joriskerk.

Datum: woensdag 14 februari
Aanvang viering: 19.30 uur
Locatie: Sint Joris kerk aan de Hof, Amersfoort