Aktie Kerkbalans bij ons!

Afgelopen jaar was een jaar zonder corona-maatregelen en konden we gelukkig
weer onbeperkt deelnemen aan de vieringen. Daarbij zagen we wel dat corona
zijn sporen heeft nagelaten; het aantal bezoekers is beduidend lager dan voor het
begin van de coronacrisis. Deels komt dit door de toenemende vergrijzing en
deels door de mogelijkheid om via de livestream deel te nemen aan de vieringen
in één van de twee kathedrale kerken. Uiteindelijk merken we dat ook in de
bijdragen aan de Kerkbalans en collecte-opbrengsten, terwijl de kosten blijven
toenemen. Uiteraard proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden, maar
een aantal zaken moesten afgelopen jaar wel opgepakt worden. Zo zijn de
koperen kandelaars gerestaureerd, zijn de linden langs onze parkeerplaatsen
gekandelaberd en moest ook het uurwerk van de kerkklok grondig gerepareerd
worden.

Voor een verder lezen in de folder voor Kerkbalans 2024 klik HIER