Vieringen in de Goede Week

Wees welkom

Witte Donderdag
28 maart 2023
19.30 uur Eucharistieviering

Goede Vrijdag
29 maart 2023
19.00 uur Gebedsviering

Paaszaterdag
30 maart 2023
21.00 uur Paaswake & Eucharistieviering

Pasen
31 maart 2023
10.00 uur Eucharistieviering