VrouweVaert 2024

Zaterdag 11 mei 2024

De vondst in 1444 van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort maakt van deze stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Diaken Frank Sieraal van de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort: “Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de ‘Vrouwevaert’ op zaterdag 11 mei.” De start is om 7.30 uur met een viering van Woord en gebed in de Oud-Katholieke Georgiuskerk aan ‘t Zand 13. Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad met een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren. Na deze voettocht is er een gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 29 en aansluitend koffie.