Catechese

Catechese
In onze parochie wordt er voor verschillende leeftijdsgroepen catechese gegeven.

Lering en vermaak

Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar is er regionale Catechese “Lering en vermaak”. Spelend leren en lerend spelen. Op vier zaterdagen komen de kinderen ’s middags naar de kerk om van 14.00 tot 17.00 uur bezig te zijn rond een thema. Dat kan bijvoorbeeld zijn: water, horen, brood, voeten, woestijn.
Thema’s die terug te vinden zijn in bijbelverhalen en die je meestal kunt opzoeken in het kerkgebouw. Zo ruiken we de wierookkorrels, tellen we hoeveel kaarsen er wel niet in de kerk zijn (en wat kunnen ze verschillen in lengte!), tekenen we de symbolen op de kazuivels na en praten we, kauwend op dadels, over het genot van een oase in de woestijn. Elke middag sluiten we af rond het altaar; we zijn een moment stil, horen een korte tekst, bidden onze eigen gebedsintentie en ontvangen de zegen. Een klein heilig moment van zo’n 5 – 10 minuten na een middag vol activiteit
Deze regionale catechese vindt plaats in de Oud-katholieke kerk in Hilversum.

Catechesedagen.
Voor de jongeren vanaf 12 tot en met 15 jaar wordt er een aantal keren per jaar op zondagochtend catechese gegeven van 9.45 tot 11.15 uur in de pastorie of Joriszaal, waarbij ook aangesloten wordt bij de viering in het kerkgebouw. Verder wordt deelgenomen aan de regionale of landelijke bijeenkomste, zie de website voor jongeren www.okj.okkn.nl.

Voorbereiding op doop, 1e communie, vormsel en huwelijk 
Aan het ontvangen van een sacrament gaat een catechese vooraf. Deze gaat in op wat de betekenis van doop, 1e communie, vormsel of huwelijk is, en wat de Schrift en de traditie zeggen over deze belangrijke momenten in het leven van mensen. Deze catechese wordt gegeven door de pastoor van de parochie.

(Nadere) kennismaking met de Oud-Katholieke Kerk
Dit zijn speciale bijeenkomsten voor hen de weg naar onze kerk hebben weten te vinden. Dit kunnen mensen zijn die afkomstig zijn uit een andere kerk en meer willen weten over het christelijk geloof en over de Oud-Katholieke kerk. Maar ook zij die hun kennis willen opfrissen. Regelmatig komt het voor dat hierna wordt besloten toe te treden tot de Oud-Katholieke kerk. Dit wordt dan ervaren als een feest voor de hele parochie.

Huiskringen
Gespreksavonden over het eigen geloven rond een thema of bijbeltekst. De avonden staan open voor alle geïnteresseerden.

Vormingsavonden
In de parochie Amersfoort worden algemene en specifieke vormingsavonden georganiseerd. De avonden proberen een bijdrage te leveren aan de geloofsverdieping voor jong en oud. Een specifiek onderwerp wordt uitgediept door een gastspreker of iemand uit de parochie.