Sint Joris op ’t Zand

 Sint Joris op ’t Zand

Het boek handelt over de Oud-Katholieken en de ontwikkeling van hun kerk van 1723 tot heden, waarbij tevens de interne kerkrechtelijke en theologische meningsverschillen, die destijds tot de breuk met de Rooms-Katholieken hebben geleid, uitgebreid aan de orde komen.
Een inleidend hoofdstuk over de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk in vogelvlucht en afsluitend een kennismaking met haar leer, liturgie en leven, maken dit boek interessant voor een brede lezerskring .
Tevens bevat het boek een uitgebreide beschrijving van de lotgevallen van de parochie van Sint Joris op´t Zand en het Oud-katholiek Seminarie. Dit alles ingekaderd in de geschiedenis van de stad Amersfoort
De auteur was van 1984 tot 1993 pastoor van de Oud-katholieke parochie in Amersfoort. Voor zijn emeritaat was is hij pastoor van Hilversum en docent kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek Seminarie verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Momenteel is hij waarnemend pastoor van de parochie Groningen.
Het boek telt 288 pagina’s en is genaaid gebonden geheel in kleur.
Het is uitgegeven bij Bekking & Blitz, Amersfoort en kan voor 10,00 besteld en afgehaald worden bij het kerkbestuur.