Kerkbestuur

De parochie wordt bestuurd door een kerkbestuur. De kerkbestuursleden worden in de gemeentevergadering gekozen en dan
voorgedragen aan de aartsbisschop van Utrecht, die de kerkmeester voor een periode van vier jaar benoemt. Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor alle zaken die in de parochie spelen. Zij legt verantwoording af aan de gemeentevergadering en aan het landelijk bestuur.

 Voorzitter: R.B.J.J.M (Rudolf) Scheltinga, pastoor
pastoor@amersfoort.okkn.nl
06-55768444  
 Secretaris: W. (Wilma) van Oevelen – Eijkelboom (ad interim)
secretaris@amersfoort.okkn.nl
035-6010246  
 Penningmeester: M. (Marta) Schouten – Kropielnicka (aftredend)
penningmeester@amersfoort.okkn.nl

W. (Wilma) van Oevelen – Eijkelboom (aankomend)

06-20298931  
 Lid: D. (Dick) Noordzij
 Lid: Vacatures – informatie bij de pastoor

Bankrekening ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort
NL 62 INGB 0000 4437 46