Pastores

Regionaal pastoraal team.

De Oud-Katholieke parochies in het aartsbisdom Utrecht zijn ingedeeld in bisdomgroepen. Zo behoort Amersfoort tot de bisdomgroep Noord-Oost: Veluwe-Eemland, Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder, een groot deel van de Flevopolder, Overijssel en Gelderland. Andere parochies die binnen deze bisdomgroep vallen zijn Groningen (met de kerngroep Friesland), Arnhem (met de kerngroep Nijmegen) en de statie Twente. Regionaal wordt er op verschillende terreinen samengewerkt.

Pastorale bezetting regio noord-oost:
Pastoor R.B.J.J.M. (Rudolf) Scheltinga 06 – 55 768 444
Deservitor van Groningen Drs. W.B. (Wietse) van der Velde 06 – 48 19 94 93
+ kerngroep Friesland
Pastoor van Arnhem R.B.J.J.M. (Rudolf) Scheltinga 06 – 55 768 444
+ kerngroep Nijmegen
Rector van Twente: E.T.F.M. (Ward) Cortvriendt 06 – 83 98 67 60

Het is ook boeiend om de websites van de parochie Groningen, Arnhem of van de statie Twente te bezoeken.

Een bezoek aan de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is zeer aan te bevelen.