Bezoekersgroep

Bezoekersgroep

Dienst aan elkaar, mede-menselijkheid.
De bezoekersgroep bestaat uit vrijwilligers, die oudere en zieke mede-parochianen bezoeken en waar mogelijk en gewenst bijstaan.
Elke parochiaan die de leeftijd van 70 jaar bereikt, wordt gevraagd bezoek op prijs te stellen.
Er wordt vervolgens een vaste bezoek(st)er gezocht, die minstens eenmaal per kwartaal een bezoek brengt. Bij ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden worden aparte afspraken gemaakt.
Na de oogstdienst wordt een fruitmandje bij de senioren en de zieken gebracht en in de Kersttijd ontvangen zij een Kerstattentie.
De bezoekersgroep organiseert tweemaal per jaar ontmoetingsochtenden. Tijdens deze ontmoetingsochtenden gaat de pastoor voor in een eucharistieviering in de Joriszaal, waarna gezellig wordt koffie gedronken. In de Advent is er een Adventsmaaltijd voor de senioren.
Ook wordt jaarlijks een seniorentocht gehouden.

Mocht u belangstelling hebben om als vrijwilliger mee te werken met deze bezoekersgroep of wilt u een bezoek aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de parochie.